94/9/29 اطلاعیه فوری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

تولیدی شرکتها و ارائه برنامه زمان بندی آموزش و معرفی استاد جهت کلاسهای آموزشی طبق موارد مندرج در نامه ذیل (دفتر بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی )توجه بفرمایند:درصورت داشتن هر گونه سوالی با دفتر انجمن تماس  حاصل نمایندشماره تماس شرکت خدمات حمایتی 88776329و88791995