صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 96/4/27کمیسیون کشاورزی مجلس آماده رسیدگی به یارانه کودهای زیستی

96/4/27کمیسیون کشاورزی مجلس آماده رسیدگی به یارانه کودهای زیستی


96/4/27کمیسیون کشاورزی مجلس آماده رسیدگی به یارانه کودهای زیستی

کودهای زیستی و ارگانیک در دقیقه نود از قانون برنامه ششم توسعه خذف شد.