صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 99/10/10سومین جلسه کار گروه خودکفائی کودهای کشاورزی

99/10/10سومین جلسه کار گروه خودکفائی کودهای کشاورزی


99/10/10سومین جلسه کار گروه خودکفائی کودهای کشاورزی

مهمترین اقدامات سالجاری برای خودکفائی در زمینه  کودهای فسفاته میباشد.