صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 1403/4/10آغاز به کار چهاردهمین نشست وزرای کشاورزی عضوبریکس

1403/4/10آغاز به کار چهاردهمین نشست وزرای کشاورزی عضوبریکس


1403/4/10آغاز به کار چهاردهمین نشست وزرای کشاورزی عضوبریکس

مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت بخش کشاورزی و امنیت غذائی کشور نیز بنمایش درآمد. دراین نشست هیات نمایندگی جمهوری اسلامی بنمایندگی دکتر علیرضا مهاجر معاون محترم وزیر کشاورزی در امور زراعت وزیرمحترم کشاورزی ، اقای علی کیانی راد رئیس موسسه پژوهشهای برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی بعنوان نماینده وزارت جهادکشاورزی در کار گروه ثابت کشاورزی - خانم فاطمه جاوردی رئیس گروه سازمانهای تخصصی دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی  ونماینده سفارت جمهوری اسلامی در کشور روسیه  حضور بهمرسانیدند.

این نشست با سه دستور امنیت غذائی - توسعه تجارت و پایداری  تولید محصولات کشاورزی و غذائی تشکیل گردید در این نشست بیانیه وزرا که براهمیت این سه موضوع تاکید دارد قرائت گردید.همچنین آقای دکتر مهاجرپیام وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران را قرائت نمودند دراین نشست وزرای کشاورزی امارات متحده عربی و مصرو معاونین وزیرکشاورزی برزیل و چین و ایران و دستیاروزیر کشاورزی هندوستان حضور داشتند.