گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام (زر گرین)

در سال 1399موفق بتولیدات بیشتر در زمینه کودهای کشاورزی ونهایتا اخذگواهی ثبت علامت با نام زرگرین گردید همچنین گواهینامه ثبت مواد کودی در سال1400از موسسه خاک واب وزارت جهادکشاورزی از دیگر موفقیت های این شرکت میباشد

مدیرعامل : جناب اقای دکترارشادی بشماره تماس09132856400

مدیرفروش :

محصولات شامل :

تولید انواع کودهای کشاورزی زراعی و باغی و همچنین گلخانه ای به صورت مایع و جامدو مخلوط میباشد

آدرس دفترمرکزی وشماره تماس:

تهران - خیابان شیخ بهایی شمالی نبش خیابان دانش دوست ساختمان گروه زر- شماره های410-02187700400و شماره فکس02188049907

ادرس کارخانه وشماره تماس: 

جاده قدیم کرج - قزوین( هشتگرد) جاده قاسم آباد-جنب راه آهن بشماره تماس 02643212000