حاصلخیزان شمال

تولیدکننده انواع کودهای آلی

محصولات کودهای گلدن نوفی - سوپر نوفی -لیکو نوفی - اگرو نوفی - گوگرد پودری 99 درصد

مدیرعامل جناب اقای مهندس اصحابی تلفن تماس09128895585

تلفن های تماس: تلفاکس32224888-011وشماره فاکس32350075-011

آدرس کارخانه بابلسر - بالا احمد کلا - جنب تصفیه خانه