94/6/30هشتمین نمایشگاه زیرساخت های کشاورزی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر اجرائی انجمن به شماره 88972600- 021داخلی 107خانم محمدی تماس حاصل نمایند